ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/06/1978

חוק העונשין (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978-הצעת חה"כ י. יצחקי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים