ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/06/1978

בחירת יו"ר ועדת המשנה לחוקי יסוד והרכב הוועדה; חוק העונשין (תיקון מס' 4), התשל"ה-1978-הצעת ח"כ י. יצחקי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים