ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/06/1978

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 9), התשל"ח-1974; חוק רואי חשבון (תיקון מס' 2), התשל"ה - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים