ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/05/1978

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 9), התשל"ה-1974 חוק רואי חשבון (תיקון מס' 2), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים