ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/05/1978

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 8), התשל"ח-1978; חוק הנאמנות, התשל"ה- 1974; צו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים מייצגים) (תיקון), התשל"ה 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים