ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/05/1978

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 7), התשל"ח-1978; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'8), התשל"ח-1978; חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הוראת שעה) ) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים