ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/03/1978

המגמה לבטל את חוק הגנת הדייר-הצעה לסדר היום של ח"כ א. א. שפייזר; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' ), התשל"ח-1978-הצעת ח"כ י. בן. מאיר, ש. י. גרוס מ. זורע ח. קורפו, מ. שחל; חוק יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא הגנה לישראל (תיקון), התשל"ח -1977 הצעת ח"כ ש. שטרן-קטן; חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה (תיקון מס' 2), התשל"ח-1977 הצעת ח"כ ש. שטרן-קטן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים