ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/03/1978

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978; חוק המקרקעין (תיקון מס'), התשל"ח-1977; חוק העונשין, התשל"ז-1977 הנוסח המאוחד שיכנס לתוקףב-02.04.78-תיקוני טעויות; פקודת הדואר (נוסח חדש), התשל"ז-1976-תיקוני טעויות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים