ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/03/1978

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978; חוק הנאמנות-הודעה לסדר; חוק העונשין (תיקון), התשל"ח-1977-הצעת חבר הכנסת י. יצחקי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים