ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/03/1978

חוק יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא הגנה לישראל (תיקון), התשל"ח-1977; אישור תקנות דיני עונשין (דרכי ענישה) (סכומי פיצוי מכסימליים לנאשם שזוכה), התשל"ח-1978; חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה (תיקון מס' 2), התשל"ח-1977; שאלה לסדר בעניין דו"ח ועדת שומרון; שאלה לסדר בעניין חוק יסוד: הכנסת (תיקון) - הצעת חבר הכנסת מ. שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים