ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/02/1978

הצעת חבר-הכנסת ה. זיידל בנושא דו"ח ועדת שמרון; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים