ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/02/1978

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים