ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/01/1978

אישור צו עבירות קנס (שמירת הנקיון) (ביטול), התשל"ח-1978; חוק בתי המשפט (תיקון מס' 10), התשל"ח-1977; חוק המקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים