ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/01/1978

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 9), התשל"ח-1977; סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים