ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/01/1978

שונות; תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומי עתיים), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים