ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/01/1978

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עתיים), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים