ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/12/1977

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 8), התשל"ז-1976; חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים