ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/12/1977

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 8), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים