ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/12/1977

חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 5), התשל"ג-1973; חוק המקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ז-1977-הצעת חה"כ א. מלמד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים