ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/12/1977

חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 2), התשל"ה-1977; חוק הצהרות מוות, התשל"ח - 1977; חוק לתיקון דיני עונשין (פיתוי להמרת דת), התשל"ה-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים