ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/12/1977

ועדת משנה אד-הוק לנוסח חדש; חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 2), התשל"ז-1977; חוק הצהרות מוות (תיקון), התשל"ה-1974; חוק יסוד: הכנסת (תיקון) -הצעת חבר-הכנסת מ. שחל; חוק לתיקון דיני העונשין דיני עבירות חוץ, התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים