ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/11/1977

חוק האפוטרופוס הכללי; תיקון טעות בחוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים