ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/11/1977

חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ז-1976; תיקון טעות בחוק רואי חשבון (תיקון מס' 2), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים