ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1977

הוועדה המשותפת לעניין הטיפול באונס - שאלת הקמת וועדה לבדיקת נושא זה על-ידי משרד המשפטים; חוק בתי המשפט (תיקון מס' 5), התשל"ג-1973; חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים