ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/11/1977

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 5), התשל"ג-1973; חוק לתיקון דיני עונשין (פיתוי להמרת דת), התשל"ז-19770(הצעת חוק של חבר הכנסת י. מ. אברמוביץ); חוק רואי חשבון (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים