ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/11/1977

חוק העונשין (נוסח חדש); חוק לתיקון דיני עבירות חוץ, התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים