ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/10/1977

חוק לתיקון דיני עבירות חוץ, התשל"ז-1977; שונות - מכתב ראש המשלה מנחם בגין אל יו"ר הוועדה בעניין המלצות ועדת אשר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים