ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/10/1977

חוק השופטים (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; חוק רואי חשבון (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976; קביעת נציגות הוועדה בוועדה המשותפת לעניין שינוי הטיפול במקרי אונס - המעה לסדר היום של חברת- הכנסת ת. אשל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים