ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/09/1977

נוסח מאוחד לחוק עונשין-הצעה לדחות את תחילת תקפו; עסקים פרטים של שרי ממשלה, לרבות עסקים היוצרים ניגודי אינטרסים עם מילוי נאות של תפקידים כשרים (הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ח. גרוסמן) -המשך הדיון בעקבות המלצות ועדת השופט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים