ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/08/1977

חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 8), התשל"ז-1977; חוק בתי המשפט (סמכויות בעבירות מיוחדות), התשל"ז-1977; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים