ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1977

סדרי עבודת הוועדה - עסקים פרטיים של שרי ממשלה, לרבות עסקים היוצרים ניגודי אינטרסים עם מילוי נאות של תפקידם כשרים-הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת חייקה גרוסמן; סדרי עבודת הוועדה - אופן הדיון בהצעת החוק לתיקון דיני עבירות חוץ; חוק בתי המשפט (סמכויות בעבירות מיוחדות), התשל"ז-1977; חוק בתי המשפט (תיקון מס' 8), התשל"ז-1977; חוק המקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים