ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/07/1977

חוק המקרקעין (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים