ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/07/1977

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 10), התשל"ז-1977; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים