ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1977

חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975; חוק המקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976; חוק לתיקון פקודת השותפויות, התשל"ו-1976; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים