ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/07/1977

הצעה לסדר -היום של חבר הכנסת א. שפייזר בעניין "המגמה לבטל את חוק הדייר"; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 10), התשל"ז-1977; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים