ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/07/1977

בחירת ועדת המשנה לחוקי יסוד; החלטה בעניין סדרי הדיון בחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים