ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/02/1981

דיון בחוות הדעת של מבקר המדינה באשר להצעות בדבר נוהל למח. תמיכות על-ידי משרדי הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים