ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/06/1980

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 10), התש"ם-1980; סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח מבקר המדינה על ביקורת בקופת החולים לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומים בארץ ישראל; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח מבקר המדינה בקופת החולים שך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; שאילתות של חברת-הכנסת אורה נמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים