ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/05/1980

אישור רשימת נושאים מדו"ח 30 של מבקר המדינה שהוועדה תדון בהם; דו"ח על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליום 31.03.79

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים