ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/05/1979

אישור רשימת נושאים מדו"ח 29 של מבקר המדינה שהוועדה תדון בהם; בקשת ועדת חוץ ובטחון שמבקר המדינה ימסור לה ממצאים סודיים מדו"ח מבקר המדינה; דיווח סגן שר האוצר על פעולת ועדת המנכלים לתיקון הליקויים שנתגלו בגופים המבוקרים ולחיזוק הפיקוח על פעילות משרדי הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים