ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/02/1979

כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים - חוות שר החקלאות; פטור לנכים ממס הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים