ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1979

כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים - חוות שק החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים