ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/01/1979

אי מסירת תעודות מלווה שנרכשו על ידי מורה - תלונה מס' 22 בדו"ח שנתי 7 של נציב תלונות הציבור; חלוקת תעודות לגומרי בית הספר במגמה טכנולוגית - תלונה מס' 60 בדו"ח שנתי 7 של נת"צ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים