ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/12/1978

דו"ח שר האוצר על ביצוע המלצות הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח השנתי 26; דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1977 של משרד מבקר המדינה; הצעת יו"ר הוועדה למבחר תלונות לדיון בוועדה דו"ח שנתי 7 של נציב תלונות הציבור; סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח שנתי 28 של מבקר המדינה (חלק ב); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים