ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/05/1978

בחירת נושאים מתוך דו"ח שנתי 28 של מבקר המדינה; בקשת חברת הכנסת א. נמיר לדון בתגובת גורמים צבאיים מופתעים שהמבקר חושף בדו"ח גילויים בטחוניים; הצעת חבר הכנסת מ. שחל לפנות למבקר המדינה בבקשה למתן חוות דעת בעניין העברת 32 מיליון לועד הישיבות על ידי שר האוצר; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים