ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/03/1978

דו"ח על הביקורת במכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים