ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1977

הסכמת טכנאי שהתמחה בזואוטכניקה - תלונה מס' 32 דו"ח נציב תלונות הציבור מס' 6; חוק מבקר המדינה (תיקון מס 9), התשל"ח-1977; ניכוי תשלומי יתר מקצבת פרישה - תלונה מס 15 בדו"ח נציב תלונות הציבור מס' 6

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים