ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/12/1977

הודעת מבקר המדינה על התפקיד של מבקר המדינה בדבר הכללים למניעת ניגודי עניינים של שרים וסגני שרים; המשך הדיון בהצעת היו"ר לסיכומי הוועדה לנושאים שנידונו מתוך דו"ח מבקר המדינה מס' 27; דו"ח שר האוצר על ביצוע המלצות הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח שנתי מס' 25

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים