ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/11/1977

הארכת התקופה להגשת הערות שר האוצר לדו"ח השנתי של מבקר המדינה; הסדרים לפרישה עובדים ברשות הנמלים (עמ' 818 בדו"ח מבקר המדינה מס' 27)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים