ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/08/1977

המשך הדיון בנושא "שלבים בהפעלת הרפורמה במס ההכנסה". (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים